Czy ptaki zostają na zimę?

Zimorodek to bardzo uroczy ptak, który z dumą przedstawia rodzinę zimorodkowatych. Jest to rybożerny ptak o nie za dużych rozmiarach. Środkowa Europa, północna Afryka i południowa Azja, to najczęstsze obszary zamieszkiwania tych ptaków. Regularne wędrówki nie są z pewnością zapisane w naturze zimorodka.

Niektóre osobniki decydują się na zimowanie nad zamarzającymi zbiornikami wodnymi, inne zaś udają się do południowej części lęgowego areału. Biototypem zimorodka są czyste, lądowe wody, które przeważnie posiadają dość strome brzegi ze zwisającymi korzeniami i gałęziami. Zimorodki wykorzystują je jako idealny punkt obserwacyjny. Krępa sylwetka oraz krótki ogon to dwie typowe cechy, które opisują budowę ciała tego ptaka.

Ptaki zimą

Zimorodek zwyczajny nie wykazuje również wyraźnego dymorfizmu płciowego. Samiec i samica nie są mimo to w 100% takie same. Dorosła samica zimorodka zwyczajnego ma czerwonawą żuchwę, która u samca, tak samo zresztą jak cały dziób, jest w kolorze czarnym. Zimorodek ma niebieskawo-zielony głowę i grzbiet, którego środek przechodzi w przepiękny kolor błękitny. W identycznym kolorze są także sterówki zimorodka. Sama sylwetka zimorodka jest dość nieproporcjonalna. Długość tułowia równa się bowiem długości samej głowy i dzioba. Czytaj dalej Czy ptaki zostają na zimę?

Zasięg lotu ptaków

Wykonująca przysłowiowe kółka kukułka to, kojarząca się najprawdopodobniej każdemu z nas, oznaka wiosny. Kukułka zwyczajna to wędrowny ptak średnich rozmiarów, który z dumą przedstawia rodzinę kukułkowatych. Zasięg zamieszkiwania kukułki zwyczajnej jest dość szeroki. Upodobała ona sobie strefę umiarkowaną, a także pokrytą lasami część Euroazji i Afryki.

Zobaczyć ją można również na terenach Azji i w Europie, w której dokładnie omija jedynie Islandię. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaka jest intensywność występowania tego gatunku w naszym kraju, bowiem w niektórych miejscach jest on bardziej, a w innych mniej, liczny. W większości przypadków spotkać go można na niżowym obszarze kraju.

Lot ptaków

Lubi on również przeróżne krajobrazy- zaczynając od lasów i zadrzewień, przechodząc przez tereny rolnicze, kończąc na pobliżu trzcinowisk rozwijających się przy wodnych zbiornikach.  Sylwetka kukułki zwyczajnej jest dosyć smukła. Jej ogon jest długi oraz klinowaty. Ubarwienie samca i samicy łatwo pozwala na rozróżnienie płci osobników. Samiec ma jasnoszarą powierzchnię ciała, głowę, szyję i pierś, zaś ogon jest dużo ciemniejszy, z białymi plamami i charakterystyczną pręgą końcową. Spód ciała  pokryty jest z kolei poprzecznym prążkowaniem w kolorze biało-szarym. Czytaj dalej Zasięg lotu ptaków

Odpowiedni klimat dla ptaków

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z reprezentantów rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko prawie tereny całej Europy, lecz także rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto wspomnieć w tym miejscu także, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej pomieszkuje w takich krajach jak Holandia, Polska oraz (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita szczególnie upodobała sobie zaś wschód, na którym to występuje najliczniej. Wielokrotnie spotkać ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w odpowiedniej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach znajdujących się na wschodnim Atlantyku, albo też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Klimat dla ptaków

Czajkę zwyczajną niewątpliwie uznać można również za jednego z najbardziej znanych ptaków błotnych. Podstawową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a więc wygląd zewnętrzny zarówno samca jak i samicy nie różni się między sobą. Różnica wynika natomiast z wyrastających z potylicy długich piór, układających się w charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o mniej więcej 2 centymetry. Czytaj dalej Odpowiedni klimat dla ptaków